7.7.2023   30. výročie

Slovenská republika si pripomína 30. výročie svojho vzniku. Symbolom životaschopnosti Slovenska sa stali jeho najlepšie podniky – k takým v agropotravinárstve patrí Hydina Súlovce, ktorá tohto roku oslavuje tiež 30 rokov od svojho založenia.

Tento podnik, pri zrode ktorého 7. júla 1993 stáli dvaja mladí poľnohospodárski inžinieri Marián Čakajda a Vojtech Fabian, ukazuje, kde by mohlo byť slovenské hydinárstvo, keby odvetviu bola venovaná taká pozornosť, akú si zaslúžilo. Pravda, to by sa aj na úrovni rezortu muselo pracovať s nadhľadom, predvídavosťou a najmä profesionalizmom a vášňou pre vec, ktorá priniesla úspech Hydine Súlovce.

Marián Čakajda s Vojtechom Fabianom patria ku generácii, ktorá neváhala spojiť svoj život s poľnohospodárstvom. Atmosféra osemdesiatych rokov – spoločenská aj ekonomická - žičila rozvoju agroodvetvia. Hydinárstvo, do ktorého sa cieľavedome investovalo, ako jedno z prvých odvetví prinieslo krajine sebestačnú produkciu žiadaného mäsa – bolo cenovo dostupné a prispievalo k racionálnej výžive obyvateľstve.

Keď november 1989 uvoľnil stavidlá podnikateľskej iniciatívy,  mladá dvojica neváhala a pustila sa do budovania vlastného podniku. Najprv si súlovskú farmu v roku 1993 , ktorá bola súčasťou štátnej a.s.  Liaharenský podnik Nitra-Párovské Háje prenajali, aby ju následne o dva roky v 1995 odkúpili  a mohutne do nej zainvestovali.

Aby sme si uvedomili dielo, ktoré vybudovali, pozrime sa, ako sa vyvíjalo v toku uplynulých 30 rokov. Na začiatku podnikania stojí pred nami farma, kde sa odchovalo 180 tisíc brojlerov, po modernizácii v niekoľkých vlnách vznikol v 10 hektárovom areáli umiestnenom mimo obec komplex 14 hál s celkovou  kapacitou 550-tisíc kurčiat odchovaných v jednom turnuse. Do roka sa otočí aj podľa priebehu počasia 6 až 7 turnusov, čo prinesie na trh okolo 8-tisíc ton kuracieho mäsa. V prepočte na kilogramy je to 8 miliónov kilogramov, teda jedno veľké kurča na nedeľný obed pre štvorčlennú rodinu.

Hydina Súlovce dnes patrí k najintenzívnejším producentom slovenského kuracieho mäsa – potvrdzujú to aj výsledky aktuálneho 28. ročníka súťaže o najlepšie manažované podniky. Spomedzi slovenských podnikov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou dosiahli najlepšie výsledky, čo im vynieslo tretie miesto medzi obchodnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa poľnohospodárskou výrobou. Úspech v Top Agre nie je výnimočný, Čakajda s Fabianom boli na pódiových umiestneniach štyri krát.

Dnes sa veľa diskutuje o budúcnosti slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Slovensku, ktoré dorába toľko obilia kukurice, že zrno musí exportovať, chýba okolo 60-tisíc ton vlastnej hydiny. Prečo si ju nevyrobiť doma? Prečo musíme konzumovať hydinu dovezenú z Poľska, Rumunska a Ukrajiny, ktorá sa spracúva, to je ten paradox, na Slovensku?

Ak dnes toľko bazírujeme na čerstvosti, mali by sme jesť vlastné kurčatá, tobôž keď máme dostatočnú produkciu potrebných krmív. Aj v Hydine Súlovce, ktorej sa podarilo splatiť všetky úvery, uvažovali nad rozšírením výroby. No keď si porovnajú obdobie rozbehu spoločnosti sú súčasným, vidia veľké rozdiely. Prostredie je liberalizované a napriek vládnym deklaráciám o nevyhnutnosti znižovať dovozy, tie stále rastú. Na Slovensku sú už len tri domáce spracovateľské podniky hydiny.

,,Je najvyšší čas dohodnúť sa na koncepte rozvoja agropotravinárstva, kde prím by mala hrať domáca výroba,“ hovorí Marián Čakajda. Myslí si, že aktívnejšia v tomto smere by mala byť jednak Únia hydinárov, jednak rezort, ktorý by mal obhájiť v Bruseli oprávnené potravinové záujmy Slovenska.

Vojtech Fabian dáva do pozornosti kvalitu a zdravotnú neškodnosť produkcie. Výkrmové haly sú vybavené najmodernejšími technológiami Big Dutchman, ktoré zabezpečujú podmienky welfare aj počas horúcich liet. Krmivo, ktoré dodáva  spoločnosť De Heus, je bez stimulátorov rastu, neobsahuje žiadne antibiotiká, skrátka mäso kurčiat, ktoré vyrastá pod dohľadom veterinárov je zdravé, chutné.

A všimnime si ešte jeden detail. Vzťah spoločnosti k farmám, kde sa chovajú zvieratá, sa za posledné dve desaťročia zmenil. Z tohto hľadiska sa ukazuje ako mimoriadne predvídavé umiestnenie – lokalizácia farmy. Tá sa nachádza v dostatočne veľkej vzdialenosti od obce, na jej ovzdušie pozitívne vplýva blízky les. Aj tu sa ukazuje koncepčnosť pri budovaní podniku z hľadiska toho, aby neobťažovala ľudí, ktorí bývajú v obci.

Prosperujúci podnik má dobrú kredibilitu medzi zamestnancami. Tí majú slušné zárobky – údržbári aj cez  2000 eur v hrubom a ošetrovatelia medzi 1200 až 1600 eur. Dobrý zárobok motivuje a stabilzuje pracovný kolektív. Ostatne, tam, kde vládne dobrá nálada, sú aj dobré pracovné výsledky. Hydina Súlovce naznačuje, aký je potenciál slovenského hydinárstva. Treba ho využiť na prospech celej krajiny.